Tennis2A.jpg Tennis3A.jpg Tennis4A.jpg Tennis5A.jpg Tennis6A.jpg Tennis7A.jpg Tennis8A.jpg

Privacy

Privacy Tennisvereniging Ter Spille

Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen(de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Het bestuur van Ter Spille wil jou via deze weg informeren over de wijze waarop de vereniging de AVG in acht neemt.

Persoonsgegevens

Tennisvereniging Ter Spille respecteert jouw privacy en gaat dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. DE AVG brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee voor wat betreft de wijze waarop onze vereniging met persoonsgegevens omgaat. Het gaat daarbij om vragen als: Welke gegevens verwerken wij van leden, met welk doel leggen wij deze vast in onze (leden)administratie, wie heeft toegang tot welke gegevens en wat doen we om deze gegevens te beschermen. In onze privacyverklaring die inmiddels is gepubliceerd staat beschreven hoe wij hier als vereniging mee omgaan.

Ledenadministratie

In onze ledenadministratie worden alleen persoonsgegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap van onze vereniging (achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, pasfoto en bankrekeningnummer). Wij delen bepaalde persoonsgegevens, omdat die nodig voor het verkrijgen van een bondsnummer, met de KNLTB. Wij gebruiken achternaam, voornaam en bankrekeningnummer voor het incasso van de contributie van onze vereniging en bijvoorbeeld ook voor het toegangssysteem van ons clubhuis.

Wij gebruiken voor onze ledenadministratie een pakket van PC Leden. De gegevens die wij gebruiken voor het bondsnummer/tennispas en ook ons Afhangbord en bardienstplanner zijn van KNLTB.Club.

KNLTB.Club heeft op haar eigen website support@knltb.club staan hoe zij met de AVG omgaat.

Foto’s

Tennisvereniging Ter Spille publiceert regelmatig op haar website foto’s van activiteiten die op ons tennispark plaatsvinden.

Wij maken vooral sfeerfoto’s waarop meerdere mensen afgebeeld staan. Onze vereniging hoeft voor deze vorm van publicatie geen toestemming van de betrokkene te vragen. Het kan natuurlijk altijd dat je een foto verwijderd wilt hebben van onze website. Wij doen dat uiteraard als daarom gevraagd wordt. Dat kan via www.terspille.nl/algemeen/contact.

Functionaris gegevensbescherming

Het bestuur van tennisvereniging Ter Spille heeft op dit moment(nog) geen functionaris gegevensbescherming aangewezen.

Tennisvereniging Ter Spille is hiertoe - wettelijk gezien – ook niet verplicht. Mocht het bestuur op een later moment alsnog een functionaris aanstellen, dan word je hierover uiteraard geïnformeerd.

Meer informatie?

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via www.terspille.nl/algemeen/contact

Hoofdsponsor:

Image

Hoofdsponsor worden?
Klik op het logo!Een van de sponsoren:

Image

Schuiling
OptiekUw logo ook op de site?

Kies voor sponsoring!