Tennis2A.jpg Tennis3A.jpg Tennis4A.jpg Tennis5A.jpg Tennis6A.jpg Tennis7A.jpg Tennis8A.jpg

Contributie 2023

Ieder jaar wordt door de algemene ledenvergadering (ALV) de hoogte vastgesteld van de contributies. Deze contributies zijn inclusief contributie KNLTB (€ 19,10 voor zowel senioren als junioren).

Voor 2023 zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

Seniorleden (op 1 januari 2023 17 jaar of ouder):
€ 174,10

Juniorleden (op 1 januari 2023 nog geen 17 jaar):
€ 61,10

Studenten (weekendtennis voor uitwonende student zonder eigen arbeidsinkomsten):
€ 96,60

Competitiebijdrage voor seniorleden:
€ 15,00

Inschrijfgeld nieuwe leden:
€ 5,00

Gezinscontributie, maximaal (voor gezinsleden met schoolgaande of studerende kinderen zonder eigen inkomen en geen studententarief):
€ 522,30

Niet actief lid:
€ 25,00

Afkoop bardienst:
€ 50,00

Zomerabonnement senioren (juni t/m augustus) senioren € 35,00, jeugd € 10,00

Winterabonnement (oktober 2022 t/m maart 2023):
€ 85,00

Hoofdsponsor:

Image

Hoofdsponsor worden?
Klik op het logo!Een van de sponsoren:

Image

Autobedrijf
Frank OverwegUw logo ook op de site?

Kies voor sponsoring!