Tennis2A.jpg Tennis3A.jpg Tennis4A.jpg Tennis5A.jpg Tennis6A.jpg Tennis7A.jpg Tennis8A.jpg

Contributie 2019

Ieder jaar wordt door de algemene ledenvergadering (ALV) de hoogte vastgesteld van de contributies. Deze contributies zijn inclusief contributie KNLTB (€ 17,15 voor zowel senioren als junioren).

Voor 2019 zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

Seniorleden (op 1 januari 2018 17 jaar of ouder):
€ 157,15

Juniorleden (op 1 januari 2018 nog geen 17 jaar):
€ 54,15

Studenten (weekendtennis voor uitwonende student zonder eigen arbeidsinkomsten):
€ 87,15

Competitiebijdrage voor seniorleden:
€ 15,00

Inschrijfgeld nieuwe leden:
€ 5,00

Gezinscontributie, maximaal (voor gezinsleden met schoolgaande of studerende kinderen zonder eigen inkomen en geen studententarief):
€ 471,45

Niet actief lid:
€ 25,00

Afkoop bardienst:
€ 50,00

Zomerlidmaatschap senioren (juni t/m augustus) senioren € 35,-, jeugd € 10,-

Winterlidmaatschap (oktober 2019 t/m maart 2020):
€ 80,00

Hoofdsponsor:

Image

Hoofdsponsor worden?
Klik op het logo!Een van de sponsoren:

Image

Keukenland
WijheUw logo ook op de site?

Kies voor sponsoring!